ระบบ RO กำลังการผลิต 9000 ลิตร/วัน จ.ลำพูน
ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งกรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งระบบกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 9000ลิตร/วัน

พร้อมระบบกรองเบื้องต้น ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 1000ลิตร

ปั้มหน้าใบพัดสแตนเลส จ่ายเข้าในระบบโรงพยาบาล

ที่ โรงพยาบาลหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

 

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905