ถังกรองน้ำบาดาล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งถังกรองน้ำบาดาลขนาด 40X120ซ.ม

สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน กรองตะกอน สี กลิ่นของน้ำ

ก่อนเข้าบ้าน

ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่