ปรับปรุงโรงงานน้ำดื่มโรงเรียน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งกรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ปรับปรุง โรงงานน้ำดื่มโรงเรียน

เปลี่ยนสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน

พร้อมไส้กรองเมมเบรน 4040จำนวน 2 ไส้ พร้อมเช็คระบบการทำงาน

 

ที่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่