ถังกรองไฟเบอร์กลาสกรองเบื้องต้น กรองหินปูน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส กรองน้ำบาดาล

ถังกรองใบแรก เป็นระบบกรองเบื้องต้น แมงกานีส คาร์บอน

ถังกรองใบที่สอง กรองหินปูนพร้อมชุดฟื้นฟูสภาพหินปูน

พร้อมปั้มอัตโนมัติจ่ายภายในบ้าน

 

ที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่