ระบบน้ำอุตสาหกรรม จ.ลำพูน
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งระบบน้ำระบบ Reverse Osmosis 12,000ลิตร/วัน

ถังเก็บน้ำสแตนเลส 3000 ลิตร 1ใบ ถังเก็บน้ำสะอาด 3000ลิตร 1 ใบ

พร้อมตัววัดTDSสารละลายรวม พร้อมเดินระบบไฟฟ้า ประปา

 

ที่ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน