ปรับปรุงโรงงานน้ำดื่มโรงเรียน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ปรับปรุงโรงงานน้ำดื่มโรงเรียน

เปลี่ยนสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน พร้อมทั้งปรับปรุงเครื่องกรองRO 

พร้อมระบบไฟฟ้า ตู้คอนโทรล คุณภาพของน้ำดื่ม

 

ที่ โรงเรียน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน