โรงงานน้ำดื่มเอกชน อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มกำลังการผลิต 9000ลิตร/วัน

ระบบกรองน้ำดิบ เบื้องต้น Feedคลอรีน ถังกรองเหล็กการน้ำบาดาลเบื้องต้น

ถังกรองสแตนเลส แมงกานีส คาร์บอน เรซิ่นกรองหินปูนพร้อมชุดฟื้นฟูสภาพ

เครื่อง RO Reverse Osmosis กำลังการผลิต 9000ลิตร/วัน ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 1000 ลิตร

UV 30 Watt ฆ่าเชื้อโรค พร้อมหัวบรรจุ 20 หัว หัวบรรจุถัง 20 ลิตร

ที่ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

 

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905