เครื่องล้างภายในขวด อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ราคาสินค้ากรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งเครื่องล้างขวด

ล้างขวดแบบ 20 ขวดกับล้างถังขนาด 20 ลิตร

 

ที่ โรงเรียนโชติคุณะเกษม บ้านเมืองงาม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่