โรงงานน้ำดื่มโรงเรียน จ.แม่ฮ่องสอน
ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งกรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งปรับปรุงโรงงานน้ำดื่มโรงเรียน

ปรับปรุงเปลี่ยนสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น

พร้อมปรับปรุงเครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis พร้อมไส้กรองเมมเบรน

ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

 

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905