โรงงานน้ำดื่มโรงเรียน จ.แม่ฮ่องสอน
ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งกรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งปรับปรุงโรงงานน้ำดื่มโรงเรียน

ปรับปรุงเปลี่ยนสารกรอง แมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น

พร้อมปรับปรุงเครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis พร้อมไส้กรองเมมเบรน

 

ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน อำเภอ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน