ตู้น้ำเย็นแบบ 4 หัวก็อก+เครื่องกรองน้ำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งกรุณาโทรสอบถามครับ
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งตู้น้ำเย็นแบบ 4 หัวก็อกพร้อมที่ล๊อคก็อก

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนแบบเซรามิค 0.3 ไมครอน

ที่ โรงเรียนบ้านแม่แว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905