ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งถังกรองไฟเบอร์กลาส แมงกานีส คาร์บอน

พร้อมถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร ระบบกรองน้ำบาดาล

ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905