ถังกรองไฟเบอร์กลาส อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งระบบน้ำใช้ภายในบ้าน ถังกรองไฟเบอร์กลาส แมงกานีส คาร์บอน

ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร พร้อมปั้มอัตโนมัติ250Watt

 

ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่