ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลถังกรองขนาด 50X120ซ.ม

พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร ชั้นเติมอากาศ

ปั้มอัตโนมัติ 1 HP

ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905