ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลถังกรองขนาด 50X120ซ.ม

พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร ชั้นเติมอากาศ

ปั้มอัตโนมัติ 1 HP

 

ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่