ตู้ทำน้ำเย็น แบบ 2ก็อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นแบบ 2 หัวก็อกพร้อมที่ล๊อคก็อก

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนแบบ UF เดินระบบประปา 

ไฟฟ้าเบรคเกอร์กันดูด แท่งกาวสายดิน

ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905