ถังกรองน้ำบาดาลขนาด 40X120 ซ.ม
-
ติดต่อสอบถาม

ติดตั้งถังกรองน้ำบาดาลขนาด 40X120ซ.ม

สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร

พร้อมชั้นเติมอากาศ ปั้มอัตโนมัติ

ที่ แม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย