เครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียนบ้านปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียน ระบบ Softtraner 

ถังกรองเหล็กขนาด 30X120ซ.ม กรองเบื้องต้น ถังเก็บน้ำขนาด 1000 ลิตร

ถังกรองไฟเบอร์กลาส แมงกสนีส คาร์บอน เรซิ่นพร้อมชุดฟื้นฟู

ชุดกรองความละเอียด ไส้กรองเซรามิคความละเอียด 0.3 ไมครอน

พร้อม UVฆ่าเชื้อโรค พร้อมหัวจ่ายน้ำ

 

ที่โรงเรียนบ้านปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดเชียงใหม่