ตู้ทำน้ำเย็น แบบ 6 หัวก็อกพร้อมเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

ติดตั้งตู้น้ำเย็นแบบ 6 หัวก็อกพร้อมที่ล๊อคก็อก

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนแบบเซรามิค พร้อมเดินระบบน้ำ

ระบบไฟฟ้า เบอร์เกอร์กันดูด สายดิน

ที่ เทศบาลสันกลาง จังหวัดเชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905