ระบบน้ำใช้ภายในปั้ม ปตท.

ติดตั้งระบบน้ำบาดาล ถังเก็บน้ำขนาด 6000ลิตร 2 ใบ

ชั้นเติมอากาศพร้อมระบบ Feedคลอรีน ระบบปั้มน้ำเป็นระบบ Booster Pump 

ถังกรองเหล็กกรองบาดาลขนาด 80X120ซ.ม 2ใบ สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน

ที่ ปตท.พายัพเชียงใหม่

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905