โรงงานน้ำดื่มเอกชน แม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย

ติดตั้งโรงงานน้ำดื่มเอกชน ระบบ RO กำลังการผลิต 18000ลิตร/วัน

ระบบกรองน้ำเบื้องต้น บำบัดน้ำบาดาล ถังกรองสแตนเลสขนาด 30X120ซ.ม สารกรอง แมงกานีส คาร์บอน

ถังกรองสแตนเลสขนาด 40X120ซ.ม สารกรองเรซิ่นพร้อมชุดฟื้นฟู เครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 18000ลิตร/วัน

ถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร 2ใบพร้อม UVฆ่าเชื้อโรค หัวบรรจุแบบ 20 24 หัว หัวบรรจุถัง 2 ชุด

ที่ แม่ขะจาน จังหวัดเชียงราย

 

สยามวอเตอร์ เฮ้าส์โฮลด์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่

เบอร์โทร.053-038491,087-1786693,081-8818905